Slottet

Byggherrar har varit fältmarskalk Åke Tott, Claes Tott och arvprins Fredrik, arkitekter var Simon de la Valleé, Nicodemus Tessin d.ä. och Carl Hårleman. Slottet är byggt i barockstil och består av Södra Slottet och Norra Slottet från 1600-talet, däremellan ligger Exedran, två bågformade envåningslängor, byggda på 1700-talet.

Efter Gustaf III:s tid bodde här släkten Seton i den Norra flygeln och lät den Södra förfalla. Familjen är invandrad från Skottland. Georg Seton kom till Stockholm 1719 och var mycket framgångsrik inom handel och varvsindustri. Därigenom skaffade han sig erforderliga medel och köpte Ekolsund 1785 av Gustaf III. Ett problem var dock att familjen Seton inte var av svensk adlig börd och därför, enligt dåtida regler, inte kunde godkännas som köpare. Men det löstes genom att släkten Seton på kunglig nåder tillerkändes svenskt adelskap den 10 november 1785. Vid den tiden var George Seton i sitt sista levnadsår, han avled 90 år gammal 1786 och hans systerson Alexander tog över. Ekolsund gjordes till fideikommiss och förblev i släktens ägo ända till 1911. Under Setons tid användes Norra Slottet som bostad och det gjordes en del ombyggnationer, Gustaf III:s kök och andra utrymmen i nedersta planet finns dock bevarade.

1917 blev direktör Carl Kempe ny ägare, han valde att bosätta sig i Södra Slottet och vidtog här en större restaurering och modernisering. Riddarsalen, står nästan intakt till teaterföreställningar, bröllop eller andra stora sammankomster, så sker även idag! Under Carl Kempes tid fördes återigen ett lysande sällskapsliv på Ekolsund, jakter och festligheter med många av tidens berömda personer som Greta Garbo, konungar mfl namnkunniga gäster, avlöste varandra. Slottet är byggnadsminnesförklarat sedan 1969.

Den nuvarande ägaren Raija Ohlin sedan 2001 har ambitionen att ge båda flyglarna och Exedran ett framtida bevarande. Sedan 2007 har Södra flygeln och Exedran fått nytt tak och renoverad fasad. Inomhus har en varsam renovering genomförts. Slottet används till sammankomster, fester och vistelse med övernattningar. Norra flygeln är ännu i skick som på den Setonska tiden invändigt. Denna flygel uppskattas av filmare för sin orörda miljö. Många filmer spelas in här. Exedran har fått sin insida bytt från stall och garage till gästrum och lägenheter.