Ekolsunds Parkguide

Silvergran – Abies alba

En storväxt och skuggtålig art som är ett viktigt skogsträd i Mellaneuropa. Vanlig i Sverige, på Ekolsund växer den i stora bestånd med riklig självsådd. Virket kan användas till sågad vara eller massa. Barren är ljusa undertill och sitter plattat på skotten, knoppen är kådfri, Unga träd är slätbarkiga.

Relaterade platser