Ekolsunds Parkguide

Avenbok – Carpinus betulus

Avenboken är närmast släkt med hassel och björk. Den växer vilt i S Sverige och ses mest som inblandning i bok- och ädellövskog. Den har iögonfallande honhängen där frukterna sitter vid basen av ett treflikat fjäll. Virket är ljust och mycket hårt.

Relaterade platser