Ekolsunds Parkguide

Canalladan

Canalladan uppfördes 2011 på den plats där det tidigare stod en förfallen lada. Ladan är konstruerad till stor del av silvergran och nyttjas idag som gym och för TV- och filminspelningar. Intill ligger också arboretets plantskola där köpta, tillbytta och knyckta plantor väntar på att flyttas ut i det expanderande arboretet.

Relaterade platser