Nordamerika på Ekolsund och rökeriet

Ekolsunds Parkguide

Nordamerika

Nordamerika är en blandskog under uppbyggnad med många äldre jättethujor samt nyplanterade douglasar, avenbokar, hemlock och kaskadgranar. Högre upp i området finns nordamerikanska höghöjdsarter t.ex. contortatall, ponderosatall, engelmannsgran och klippgran. Det grovtimrade huset med nylagt vasstak är ett gammalt rökeri.

Relaterade platser