Ekolsunds Parkguide

Kaskadstenarna

Omkring eken på Canalladans östra gavel ligger de vackra kaskadstenarna i sandsten. Stenarna hittades i slänten upp mot Hundhuset och har lyfts fram och placerats här omkring 2015. De höggs för att se ut som snäckor på 1600-talet för att förverkliga Totts unika 26 vattenkaskad mellan östra parterren och trägården. 

Var skålarna och de blyrör som ledde vattnet till dessa tagit vägen är okänt men kanske ligger även de nergrävda i marken. 

Relaterade platser