Ekolsunds Parkguide

Kanalen (Canalen)

Kanalen är ca en halv kilometer lång och grävdes för att hålla vatten till alla fontäner. Vattnet leddes med urgröpta alstockar satta rot mot topp och säkrade med ett slags järnbälte. 2022 installerades en s.k. munk likt originalet fast i plast och därifrån skapas övertrycket till fontänerna. Överskottsvattnet leds då som nu i en unik, stensatt kanal ner till Liliandammen, se 5. På dammvallen finns en del ovanliga träd, t.ex. robinia och amerikansk hästkastanj.

Relaterade platser