Ekolsunds Parkguide

Gulved – Cladrastis lutea

Odlas i stor omfattning som ett prydnadsträd för dess attraktiva blommor, mycket begränsat naturligt utbredningasområde i Ö. USA. Namnet härrör från dess gula kärnved, som används i små mängder i intarsia och träsniderier. I Uppsala botaniska trädgård finns ett mycket stort exemplar.

Relaterade platser