Ekolsunds Parkguide

Sydbok – Nothofagus antarctica

Sydboken från S Chile är den enda representanten från S Amerika på Ekolsund. Sydbokar finns också på Nya Zeeland och Tasmanien, de är nära släkt med vanlig bok men bladen är mycket mindre och en del arter är vintergröna.

Relaterade platser