Allén tidig höst

Ekolsunds Parkguide

Huvudallén

Den pampiga fyrradiga allén med sin imponerande längd på 1200 meter. 

Trädens avstånd är 7,2 meter och motsvarar 21 danska fot vilket är ett heligt tal och även ett praktiskt de det möjliggör nyplantering av lindar även om det är mörkt så tar de sig upp till att bli stora träd. 

Flera träd är från 1700-talet och det ser man på att de är tidigare hamlade, noteras kan också att fem olika åldersgrupper kan ses, 2014, omkring 1960, 1880, 1700- och 1600-talet. Och sedan 2022 en nyplantering längs med asfaltsvägen 263. 

Alléerna utgör en viktig del av Ekolsunds slottspark och i dagsläget finns tiotalet alléer med ca 1500 alléträd. Allésystemet är bland de äldsta och största i Europa. Förr gick båda huvudalléerna ner till Hjälstaviken men den norra allén halverades och förenklades när riksvägen drogs genom parken på 1950-talet. Förutom deras stora kulturhistoriska värden har de också stora biologiska värden i form av lavar, insekter och mossor. Alléerna restaurerades genomgripande 2014 och 2022.

Relaterade platser