Ekolsunds Parkguide

Kungskällan

Redan på kartor från 1725 finns notering om denna vattenkälla som på 1900-talet blev moderniserat till slottets dricksvattenkälla. Betonghuset med en sluttande dörr är pumphuset och den andra bunkern är ett vattenmagasin då vattnet emellanåt inte räckte till i källan. 

Relaterade platser