Ekolsunds Parkguide

Lönnområdet

Lönnområdet innehåller en stor nyplantering av olika lövträd. bl a lönnar, björkar och avenbokar.

Relaterade platser