Generationskorsningen

Ekolsunds Parkguide

Generationskorsningen

Omgivningen visar spår efter de sista ägargenerationernas trädplanterande. Familjen Seton med jättelika ädelgranar i sydostlig riktning. Kempeepoken med silvergransbestånd, amerikansk lind och purpurgranar längs med den större s.k. Kempevägen. Nu öppnas anläggningen upp och nyplanteras vilket kan ses i nordlig riktning från korsningen.

Relaterade platser