Ekolsunds Parkguide

Bestånd av Silvergran

Beståndet av silvergran som planterats under Kempe-epoken ca 1940 är en vacker pelarsal. Detta är det enda beståndsplanterade trädslaget i arboretet. Beståndet håller en volym på ca 550 m3/ha och en höjd på 37 meter. Det sattes under en tid då rådjur och älg var mycket sällsynta men nuförtiden betas de rikliga fröplantorna hårt.

Relaterade platser