Ekolsunds Parkguide

Naverlönn – Acer campestre

Naverlönnen är, som vildväxande, i vårt land det sällsyntaste med blott en förekomst nämligen i S. Skåne men i Europa är det sporadiskt förekommande. Som parkträd ses det däremot ganska allmänt och fröplantor kan man hitta både här och där.

Relaterade platser