Ekolsunds Parkguide

Wärdshuset

År 1772 stod det klart inför de kommande tornerspelen, som Gustav III initierade. Det fungerade en lång tid som skjutshåll, värdshus och postkontor. Efter långs tids förfall återinvigdes det 2005 och används nu åter som värdshus. Vägen söder om är den gamla rikstolvan, den stora brunnen var för hästarna som hölls i den nu sen länge förfallna korsvirkesladan, stengrunden ses ännu.

Relaterade platser