Ekolsunds Parkguide

Valnöt – Juglans regia

Vida spritt och sedan urminnes tid för sina ätliga frukters skull, odlat träd med förmodad naturlig utbredning i S. Europa. Denna excellenta art skogsodlas för timmerproduktion i bl.a. Turkiet, Indien och många andra länder.

Relaterade platser