Ekolsunds Parkguide

Bokskogen

Under 2000-talet gallrades bok, lind och ek fram i detta område för att skapa en kontinentalt präglad blandlövskog. Den inramas av en grov pelarsalsskog med silvergran m.m. Intill denna finns Ekolsunds högsta punkt, som kallas för Olympen. Där uppe växer gigantiska kustgranar och här finns också ett litet område med olika flikbladiga lövträd t.ex. ornäsbjörk, flikbladig lönn, hassel, gråal, bok och hästkastanj.

Relaterade platser