Ekolsunds Parkguide

Lycksalighetens ö fd. Stjärnan

När Stjärnan blev en ö av evig vila

Tänk er en plats så fridfull att till och med tiden tycks stanna, en plats där historiens viskningar blandas med evighetens löfte. Det är här, på Lycksalighetens Ö, som vår nästa berättelse tar sin början. En gång i tiden känd under det mystiska namnet Stjärnan, en ö skapad i skogens hjärta under 1600-talet, där dess södra spets utstrålade långa alléer och siktlinjer som korsade landskapet likt ljusstrålar från en himmelsk kropp.

Sedan år 1967 har denna mark varit vigd, en av de få platser i Sverige där gravar får finnas på privat mark. Låt mig för en stund bli er guide i denna berättelse om beslutsamhet och kärlek som sträcker sig bortom livet självt. Carl Kempe, den man vars vilja var lika orubblig som ekarna på denna ö, kämpade hela vägen till rikets toppar, upp till självaste statsministern Olof Palme, för att skapa denna heliga plats. Hans triumf? Att kunna vila här tillsammans med sin älskade Marianne och deras dotter Veronica, i ett landskap som andas både historia och frid.

Stå nu där, med mobilen i hand, och låt er uppslukas av omgivningens tystnad. Ni befinner er på en plats där varje sten, varje blad, bär på historier om kärlek, förlust och det oändliga hoppet om återförening. Det sägs att Carl Kempe, med sin sista andetag, viskade ett löfte till de kvarlevande – att Lycksalighetens Ö skulle förbli en fristad, inte bara för hans familj, men som en symbol för alla som söker frid.

Och så, kära besökare, när ni vandrar på denna heliga mark, tänk på de spår av liv som korsats här, på kärleken som övervunnit till och med de striktaste byråkratiska hinder. Tänk på Carl Kempe, en man som inte bara säkrade sin familjs eviga viloplats, utan som skapade en legendarisk berättelse om beslutsamhet och evig kärlek.

Låt Lycksalighetens Ö vara en påminnelse om att vi alla, i slutändan, är stjärnor på himlen, strävande efter vår plats i evigheten. Och här, bland ekarnas viskningar och vindens sång, kan vi alla finna ett ögonblick av stillhet, en fläkt av lycksalighetens sanna innebörd.

Relaterade platser