Vattenkonsten Gåsen

Ekolsunds Parkguide

Gåsen, eller den förlorade Gejsern

Denna pittoreska damm bär på en historia som sträcker sig långt bakåt i tiden. Namnet ”Gejsern” talar om för oss om en tid då denna damm stolt markerade slutet på vattenparkens magnifika uppvisning, där vattnet flödade i stor prakt. Man kan nästan föreställa sig hur vattnet dansade i luften, likt gejsrar gör, när det nådde sin dramatiska final i denna damm.

Från glans till glömska

Under 1800- och 1900-talen tog dock dammens öde en mindre angenäm vändning när den omvandlades till en soptipp för hushållssopor, glas och metall. Ett tragiskt öde för en plats som en gång var en symfoni av vatten och ljus. Det är en påminnelse om hur tiden och människans närvaro kan förändra landskapets karaktär.

Återfödelsen av en skatt

Lyckligtvis fick denna berättelse en vändpunkt under 2016 när dammen rensades och livet åter kunde sippra in från det södra diket. Tänk er detta som Ekolsunds egen lilla renässans, där vattnet åter började flöda och reflektera himlens skiftningar och trädens grönska.

Denna damm, Gåsen eller Gejsern, är inte bara en vattensamling. Det är en berättelse om förvandling, om namnets betydelse och om hur vi, genom att återupptäcka och vårda vårt arv, kan ge nytt liv åt en plats som en gång varit förlorad. När ni nästa gång promenerar förbi, ta ett ögonblick för att uppskatta denna plats inte bara för dess skönhet idag, utan också för dess resa genom tiden.

Morgonen då gåsen återföddes

Vår damm, som fått tillbaka sitt liv och sin skönhet, välkomnades inte bara av vattnet, utan också av naturen själv. Två gäss som fann sin väg till dammens kant den första morgonen var de första att uppskatta vårt arbete, en symbol för den återfödelse och harmoni vi strävade efter.

Åke Totts övervakande ögon?

Parkens fader Åke Tott, den äventyrliga adelsmannen med en kärlek till det storslagna, ger denna scen en extra krydda. Kanske var det Åkes och hans son Clas andar som beslöt sig för att, i form av gäss, personligen övervaka sin älskade egendoms nyaste tillskott?

Denna morgon vid dammen Gåsen blir en oförglömlig del av vår historia, ett ögonblick då människa, natur och legend sammanflätades till en enastående början på dammens nya kapitel. Låt oss alltid minnas denna scen som ett bevis på att Ekolsunds trädgårdar är mer än bara land och vatten; de är en plats där historia, myter och verklighet möts och skapar magi.

Relaterade platser