Norra allén

Ekolsunds Parkguide

Norra allén

Här kan ett tränat öga se direkt att något är fel; mittenraden av bohuslind står där vägen/siktlinjen bör ha varit. Anledningen sägs vara att dåvarande vägstyrelsen omkring 1920 talet lovade att renovera allén mot att få dra en fördelaktigare vägdragning än de två vinkelräta kurvorna som tidigare utgjorde passagen av Ekolsunds slott i öster, dessa två med namn allé- och jägarkroken.

Ekolsunds äldsta allérträd

Den två ytterraderna har Ekolsund äldsta lindar, flera av dem originaltröd från 1640. Flertalet av träden bär tydliga spår av hamling och avlastningsbeskars i den stora allérestaureringen 2014.

Relaterade platser