Ekolsunds Parkguide

Ädellövskogen

Skogsområdet mellan Wärdshuset och slottet väster om postbacken bjuder på en fantastisk ädellövskog med huvudsakligen bok men även ek och lind, såklart har ett och annat exotisk träd letat sig in. 

Tittar man efter så ser man att hör finns flera typer av bok, blodbok, vanlig bok och flikbladig bok. 

Här finns även en grotta, det är den plats där slottets ägare på 1900-talet, Carl Kempe, hamstrade bensin och diesel under krigsårens ransoneringar. 

Relaterade platser