Setonkorsningen i arboretet

Ekolsunds Parkguide

Setonkorsningen

Setonkorsningen kantas av ett par väldiga douglasar på ca 35 m, ett kvarter med olika cypressväxter, olika oxlar samt österut ett större ek- och bokdominerat område. Omfattande nyplantering av douglas har skett åt nordväst.

Relaterade platser