Ekolsunds Parkguide

Ryttarallén

Denna smala allé är troligtvis en rest av vad som var menat som en täckt lövgång men förblev obeskuren. 

 Den norra raden består av enbart lind medans den södra en blandning av lönn, Alm och ask. Varav almens almsjuka dödat alla almar och askskottsjukans framfart gjort askarna här till halvdöingar. 

Relaterade platser