Ekolsunds Parkguide

Rödek – Quercus rubra

Rödeken, från Ö. Nordamerika har vassflikiga blad och slät bark. Den finns i en mängd svårutredda och närstående arter. Rödeken växer ofta snabbare är vanlig ek varför den tidigare skogsodlades i S. Sverige. Virket visade sig dock inte vara lika rötfast som vanlig ek men duger till möbler.

Relaterade platser