Engelska parken och norra allén

Ekolsunds Parkguide

Engelska parken

Engelska parken var planerad med vindlande gångar, dammar och friväxande träd och buskar. Det mesta blev aldrig slutfört men området bär nu en ansad ädellövskog med ek, bok, hassel och lind. Den ansluter till den Norra allén där de allra äldsta lindarna finns. Ekolsund ståtar med en unik vedinsektfauna knuten till de gamla skröpliga träden och den döda veden.

Relaterade platser