Ekolsunds Parkguide

Norra infarten

Norra infarten är ett område ganska rikt på olika träd, t.ex. ormskinnstall, makedonsk tall, sachalingran, altaigran, turkisk gran, sibirisk ädelgran, rödek, vresoxel, koreansk thuja samt den största jättethujan på Ekolsund.

Relaterade platser