Ekolsunds Parkguide

Kustgransbeståndet

Kustgransbeståndet, Abies grandis, är bland Ekolsunds många trädarter den i särklass mest snabbvuxna. De största träden här är ca 80 år gamla och håller omkring 30m3 och har fortfarande vid 40 m höjd meterlånga årsskott. En del av området har avverkats på andra trädslag för att ge plats för en framtida rekordskog av kustgran.

Relaterade platser