Ekolsunds Parkguide

Finnoxel – Sorbus hybrida

Finnoxeln brukar ses som en hybrid mellan rönn och oxel och bladens flikar är likt rönnen vid basen fria men högre upp sammanvuxna som hos oxel . Den förekommer sällsynt i Stockholms skärgård men på Åland är den betydligt vanligare.

Relaterade platser