Grön smiley!

Vi uppfyller kriterierna för erfarenhetsklass A enligt Livsmedelsverkets erfarenhetssystem! Något vi är stolta över!