Stiftelsen Ekolsunds slott och park

Brudpar
Vattenspegel
Arboretum of Tervuren
Höst i arboretet
Skänk en stiftelsegåva

Stiftelsens syfte

Stiftelsen bildades 2004 i starten av den Raijanska tiden och restaureringsstarten av byggnaderna, parken och arboretet.

Namn: Stiftelsen Ekolsunds slott och park
Organisationsnummer: 802424-1948
Swishnummer: 123 255 60 09

Stiftelsen får sina intäkter från guidningar i arboretet och slottet, frivillig entréavgift samt donationer. Ditt besök och bidrag gör skillnad!

Stiftelsen har haft stor betydelse för förverkligandet av flera projekt och några av dem kan du läsa mera om nedan.

Unik trädgårdskost från 1600-talet

Vattenparken

Vattenparken genom LONA Under 2022 genomfördes renovering av två havererade utlopp samt rensning och restaurering av en central damm; Stora språnget.

Rapport finns att läsa här.

Vattenspegel
Naturkraft

Självtrycksfontäner

Under 1600-talet fanns ett stort antal självtrycksfontäner i parken, det spelande vattnet utgjorde ett viktigt element i dåtidens parker. Ljudet från porlande, spelande och sprutande vatten skapar en harmonisk miljö men likaså syresätter det vattnet i dammarna. Syresättningen bidrar till bättre levnadsmiljö för de till vattnet knutna arterna. Under LONA projektet lades ledningar ner för att åter kunna njuta vattnets spelande i några utav dammarna. Ett fantastiskt arbete utfört av Kits Contractor och WP Entreprenad i samarbete med Ekolsunds slott.

Föryngring av ek

EK-olsund

EK-olsund är ett projekt med stöd från Erik Stenströms stiftelse för ekskogens främjande som genomförts under 2022 och syftar till att vetenskapligt undersöka genom olika metoder bäst metod för att ta vara på och skapa framtida välmående ekar och såsmåningom ektimmer i Slottsskogen som kalhöggs några år innan den Raijanska tiden. Rapport finner du här.

Wärdshusallén
Påskliljor i postbacken
Askskottsjukan

Nya alléträd

Nya alléträd vid Wärdshuset då de tidigare askarna drabbats av askskjuka och var en säkerhetsrisk då många grova grenar rasade ner. Askarna ersattes av bokar och vad vi vet utgör de nu Upplands enda bokallé – totalt 30 talet träd.

1700-talets tidsfördriv

Labyrinten

Labyrinten i den norra parterren designades och planterades år 2020. Hela projektet finansierades av stiftelsen genom entréavgifter till slottsparken och arboretet.

Gul tunnel i huvudallén
Huvudallén med snö
1400 alléträd

Allérestaureing

Under 2014 gjordes en omfattade restaurering av alléerna på Ekolsund. Samtliga tiotalet alléer inventerades, beskars och nyplanterades med över 250 träd. En fullständig rapport finns att läsa här. Jobbet genomfördes av Wells Trädvård numera Acre.

Hjortar som betesdjur

Djurgårdsportal

Entrén till djurgården bestod historiskt av en portal där hovjägaren tog betalt och 2017 när djurgården åter blev djurgård var det kulturhistoriska behovet av en portal stort istället för en modern järngrind. Med stöd av stiftelsen byggdes en portal av virke, fällt och sågat, från träd i arboretet; Jättetuja, Douglas och lärk användes.

Kronhjort
Skiss av Magnus Gabriel de la Gardie
Anno 1651

Djurgården

Djurgården åter djurgård genomfördes med stöd från stiftelsen och mer om dess historia finns att läsa här.

 
Nyplanterad Ginkgo
Höst i arboretet
Nya arter i samlingen

Nya träd och buskar

Ett antal träd och buskar har finansierats och planterats i slottsparken och arboretet, bland annat Ginkgo, Ambraträd, Katalpa, Näverhägg, kopparlönn, äkta valnöt, äkta kastanj och Sydbok. Likaså majoriteten av de nyplanterade historiska häckarna. De stora träden och häckplantor som köps in kommer från vår fantastiska leverantör i Danmark, Kortegaard .

Gustav III Teaterkungen

Lövteater

Lövteatern på platsen där köket fanns innan Gustav III ansåg det säkert nog att flytta in till den Norra slottsbyggnaden planterades 2015. Avenbokshäckar bildar en bakgrund och kulisser som möjliggör manöver fös skådespelarna att överraska sin entré. Inspirationen kommer från Tullgarns slott som har en imponerande lövteater, likaså finns en på Drottningholm.

Skänk en stiftelsegåva

Uppskattar du Ekolsunds slott och park så kan du skänka en gåva till stiftelsen som har i uppdrag attt bevara och öppethålla Ekolsunds park för allmänheten. Det är enkelt att skänka en gåva, sätt in önskat belopp via Swish på 123 255 60 09 eller via bankkonto, kontakta oss.

TACK!