Stiftelsen Ekolsunds slott och park

Stiftelsen bildades 2004 i starten av den Raijanska tiden och restaureringsstarten av parken och arboretet.

Namn: Stiftelsen Ekolsunds slott och park
Organisationsnummer: 802424-1948
Adress: Ekolsund slottsallé 1, 749 50 Ekolsund
Swishnummer: 123 255 60 09

Stiftelsen får sina intäkter från guidningar i arboretet och slottet, frivillig entréavgift samt donationer.

Canalen

Skänk en stiftelsegåva

Uppskattar du Ekolsunds slott och park så kan du skänka en gåva till stiftelsen som har i uppdrag attt bevara och öppethålla Ekolsunds park för allmänheten. Det är enkelt att skänka en gåva, sätt in önskat belopp via Swish på 123 255 60 09 eller via bankkonto, kontakta oss.

TACK!

Önskar du bidra på annat vis så läs mera om vår vänförening – Slottsstensägare eller om Wärdshusstolen.