Samtliga landmärken på Ekolsunds slott

Ekolsunds slott sett från sydväst med arboretet i begynnande höstfärger

Kustgranen kommer från V. Nordamerika och har långa, mörka barr som är arrangerade i två platta rader. Den är fantastiskt snabbväxt, 70-åriga träd kan vara 40 meter och rymmer 14 m3 dvs lika mycket som ca 20 normala skogsträd håller vid 70 år. Den finns rikligt på Ekolsund och gynnas här starkt.

Familj: Pinaceae – Tallväxter

Skogsområdet mellan Wärdshuset och slottet väster om postbacken bjuder på en fantastisk ädellövskog med huvudsakligen bok men även ek och lind, såklart har ett och annat exotisk träd letat sig in. 

Tittar man efter så ser man att hör finns flera typer av bok, blodbok, vanlig bok och flikbladig bok. 

Här finns även en grotta, det är den plats där slottets ägare på 1900-talet, Carl Kempe, hamstrade bensin och diesel under krigsårens ransoneringar. 

Den äkta kastanjen är ett uråldrigt kulturträd från C Europa, släkt närmast med bok och ek. Bladen är vasst sågtandade och ätliga frukterna sitter inuti ett taggigt hölje. Härdig i S Sverige. Virket är hårt och används till golv, stolpar och möbler.

Ah, ni trodde kanske att Äppellunden bara var en vanlig trädgård, där det mest spännande som kunde hända var en och annan bålgeting på besök?

Låt mig berätta en saga som sträcker sig längre än så, ända in i själva kärnan av våra kungliga trädgårdars mysterier. Här blandar vi det storslagna med det spöklika, det utsökta med det övernaturliga.

I denna hörna av vår ädla lund, där rikets äpplen växer sida vid sida med de sorter som Åke Tott, den trädälskande adelsmannen från 1600-talet, vågade plantera. Han introducerade inte bara spanska äpplen utan även kvitten, ett djärvt drag men än i dag skördar vi dess frukter. Men det sägs att Tott aldrig riktigt lämnade sina äppelträd bakom sig. Hans ande vandrar fortfarande bland grenarna, särskilt vaksam mot dem som frestas att palla ett äpple eller två…

Så var försiktig, kära besökare. Tott har sina ögon på er. Palla ett äpple, och ni kanske inte bara står öga mot öga med en arg trädgårdsmästare, utan med ett spöke som värnar om sina träd långt bortom sin död. Vågar ni riskera det? Eller vill ni hellre njuta av våra äppelskördar på det vis de är avsedda – i form av en flaska gyllene must, en vätska så magisk att den kan få även det mest skeptiska spöke att le i sin tystnad?

Så nästa gång ni känner för att smaka på historien, kom ihåg: våra äpplen är mer än bara frukt.

Raden av träd mot muren är av samma sort, medans de övriga är lite blandade sorter, bland annat finner man här Noors glasäpple. Noors slott ägdes tidigare av familjen som nu äger Ekolsunds slott.

En fantastisk vacker plats på våren och speciellt uppskattad av bröllopsfotograferna när träden blommar med sin fulla prakt.

Avenboken är närmast släkt med hassel och björk. Den växer vilt i S Sverige och ses mest som inblandning i bok- och ädellövskog. Den har iögonfallande honhängen där frukterna sitter vid basen av ett treflikat fjäll. Virket är ljust och mycket hårt.

Ekolsunds slotts vy från slottsparken i öster

Barockparken pryddes under 1600- och 1700-talet av ca 24 fontäner, 30 obelisker och ett skiftande mönster av formklippta häckar och träd. Under 1800-talet fick den förfallna parken ge plats för en äppelträdgård som fanns kvar ända in på 1900-talet. Idag klipps området i ett mönster, en sorts budgetbarockpark. Längst ner ligger Stora Språnget med en spegeldamm och självtrycksfontän som båda restaurerades 2022.

Beståndet av silvergran som planterats under Kempe-epoken ca 1940 är en vacker pelarsal. Detta är det enda beståndsplanterade trädslaget i arboretet. Beståndet håller en volym på ca 550 m3/ha och en höjd på 37 meter. Det sattes under en tid då rådjur och älg var mycket sällsynta men nuförtiden betas de rikliga fröplantorna hårt.

Under 2000-talet gallrades bok, lind och ek fram i detta område för att skapa en kontinentalt präglad blandlövskog. Den inramas av en grov pelarsalsskog med silvergran m.m. Intill denna finns Ekolsunds högsta punkt, som kallas för Olympen. Där uppe växer gigantiska kustgranar och här finns också ett litet område med olika flikbladiga lövträd t.ex. ornäsbjörk, flikbladig lönn, hassel, gråal, bok och hästkastanj.

Arboretet 1931 herrar beskådar en korkgran

Konsten att brösta skogen

När det gäller att hitta den bästa metoden för att vårda våra skogar, står vi inför ett smörgåsbord av val. Kalhygge har länge varit skogsbrukets ketchup: det passar till allt, men det finns de som argumenterar för mer gourmetalternativ, som blädningsskog och kanske även det djärva valet att inte alls röra skogen.

Den optimistiska realisten

Att omvandla ett ensåldrigt bestånd till ett fleråldrat paradis låter enkelt på papper. ”Ge oss 400 år, och ni ska se,” säger vi, medan vi kliar oss i huvudet åt 70-åriga träd som knappt hunnit ut i puberteten. Det är en visionär dröm som kräver mer än bara tålamod.

Tänk er att omvandla ett likåldrigt bestånd till ett fleråldrat blädningsskogsbruk. Det är som att säga, ”Ingen fara, om 400 år kommer detta att vara den mest mångfaldiga skogen ni någonsin sett”, samtidigt som vi står där och skrapar huvudet åt 70-åriga träd som ser ut som om de just börjat sina tonår. Optimistiskt? Absolut. Realistiskt? Kanske i en annan dimension där träd växer som bambu på steroider.

Dialog med träden

Vår hemlighet här på Ekolsund? Vi börjar alltid med att arten vad vill träden biologiskt? En viktig steg som många i skogsbruket glömmer bort. Varje trädart har sin berättelse, sina önskemål, och det är vår uppgift att lyssna.

Illusionen av en ålder

Vår skog bakom Hundhuset var till exempel som en trist tonårsfest: alla var av samma ålder, och ingen riktigt visste vad de skulle göra där. Så vi bestämde oss för att skapa lite liv i festen. Vi skapade en illusion av en 180 år gammal blädningsskog, genom att försiktigt välja ut vilka träd som skulle få stanna och vilka som behövde lämna festen tidigt. Resultatet blev en skog där träden, trots sin lika ålder, nu stoltserar med varierande stamstorlekar – ett mästerligt fejkat försök, om jag får säga det själv.

Så nästa gång ni flanerar genom Ekolsunds skogar, tänk på dem som en levande utställning av historien, vetenskapen. Bakom varje träd döljer sig en historia, en lektion, och ett löfte om framtiden, allt medan de dansar efter vår noggrant sammanställda koreografi.

Canalladan uppfördes 2011 på den plats där det tidigare stod en förfallen lada. Ladan är konstruerad till stor del av silvergran och nyttjas idag som gym och för TV- och filminspelningar. Intill ligger också arboretets plantskola där köpta, tillbytta och knyckta plantor väntar på att flyttas ut i det expanderande arboretet.

Trädvärldens höjdrekord innehas troligtvis av trädet Douglas. Kubikinnehållet per stam är naturligtvis avsevärt men inte i klass med mammutträdet eller kauriträdet. Höjder på runt 125 meter och åldrar på 1375 år har uppmätts! Mycket rötbeständig och kådfri ved.

Engelska parken och norra allén

Engelska parken var planerad med vindlande gångar, dammar och friväxande träd och buskar. Det mesta blev aldrig slutfört men området bär nu en ansad ädellövskog med ek, bok, hassel och lind. Den ansluter till den Norra allén där de allra äldsta lindarna finns. Ekolsund ståtar med en unik vedinsektfauna knuten till de gamla skröpliga träden och den döda veden.

Finnoxeln brukar ses som en hybrid mellan rönn och oxel och bladens flikar är likt rönnen vid basen fria men högre upp sammanvuxna som hos oxel . Den förekommer sällsynt i Stockholms skärgård men på Åland är den betydligt vanligare.

Kära trädvänner och nyfikna själar, välkomna till en av Ekolsunds mest fascinerande och, vågar jag säga, lätt excentriska hörn. Har ni någonsin undrat vad som händer när naturen bestämmer sig för att bryta mönstret, klippa lite i kanterna och i princip leka skräddare med sina skapelser? Svaret finner ni här, i vår samling av flikbladiga trädarter, där bladen inte nöjer sig med att vara vanligt rundade utan istället sprider ut sig som händer med fingrar.

Bland de mest kända av dessa gröna underverk står Ornäsbjörken stolt, en vanlig björk som tack vare en liten defekt genom självpollinering bestämt sig för att stå ut från mängden. Denna lilla ’defekt’ är dock inget mindre än en skatt inom trädgårdsvärlden, ett bevis på att även i naturen kan det som avviker från normen vara det mest värdefulla.

Och Ornäsbjörken är inte ensam i sitt unika uttryck. Här, samlade under Ekolsunds kunniga dendrologer, Börje och Nils vakande ögon, finner vi ett helt spektrum av träd som valt en liknande väg – hästkastanj, lönn, lind, bok, och fler därtill. Varje träd med sina egna, distinkt flikiga blad, som om varje gren vore en samling av naturens egna fingeravtryck.

Men vänta, innan ni tror att allt är skönhet och beundran i denna samling, låt mig introducera er till Ekolsunds, enligt Börje och Nils, fulaste träd: den flikbladiga hästkastanjen. Med blad som kanske inte vinner några skönhetspriser, står det som ett monument över att skönhet verkligen ligger i betraktarens öga.

Och här kommer en liten kuriosa för den observanta besökaren: bland dessa levande kuriositeter finns några, inklusive boken, som visar upp en märklig förmåga att på en gren eller två återvända till det ’korrekta’, icke-flikiga växtsättet. Det är som om de, mitt i sin strävan att vara annorlunda, påminner oss om att de fortfarande bär på essensen av sitt ursprung.

Så nästa gång ni strosar genom Ekolsunds gröna riken, ta ett ögonblick för att verkligen se dessa underverk av naturens egna designexperiment. De är inte bara träd; de är berättelser om individualitet, om skönhetens mångfald, och om naturens outtömliga förmåga att överraska och inspirera.

Vattenkonsten Gåsen

Denna pittoreska damm bär på en historia som sträcker sig långt bakåt i tiden. Namnet ”Gejsern” talar om för oss om en tid då denna damm stolt markerade slutet på vattenparkens magnifika uppvisning, där vattnet flödade i stor prakt. Man kan nästan föreställa sig hur vattnet dansade i luften, likt gejsrar gör, när det nådde sin dramatiska final i denna damm.

Från glans till glömska

Under 1800- och 1900-talen tog dock dammens öde en mindre angenäm vändning när den omvandlades till en soptipp för hushållssopor, glas och metall. Ett tragiskt öde för en plats som en gång var en symfoni av vatten och ljus. Det är en påminnelse om hur tiden och människans närvaro kan förändra landskapets karaktär.

Återfödelsen av en skatt

Lyckligtvis fick denna berättelse en vändpunkt under 2016 när dammen rensades och livet åter kunde sippra in från det södra diket. Tänk er detta som Ekolsunds egen lilla renässans, där vattnet åter började flöda och reflektera himlens skiftningar och trädens grönska.

Denna damm, Gåsen eller Gejsern, är inte bara en vattensamling. Det är en berättelse om förvandling, om namnets betydelse och om hur vi, genom att återupptäcka och vårda vårt arv, kan ge nytt liv åt en plats som en gång varit förlorad. När ni nästa gång promenerar förbi, ta ett ögonblick för att uppskatta denna plats inte bara för dess skönhet idag, utan också för dess resa genom tiden.

Morgonen då gåsen återföddes

Vår damm, som fått tillbaka sitt liv och sin skönhet, välkomnades inte bara av vattnet, utan också av naturen själv. Två gäss som fann sin väg till dammens kant den första morgonen var de första att uppskatta vårt arbete, en symbol för den återfödelse och harmoni vi strävade efter.

Åke Totts övervakande ögon?

Parkens fader Åke Tott, den äventyrliga adelsmannen med en kärlek till det storslagna, ger denna scen en extra krydda. Kanske var det Åkes och hans son Clas andar som beslöt sig för att, i form av gäss, personligen övervaka sin älskade egendoms nyaste tillskott?

Denna morgon vid dammen Gåsen blir en oförglömlig del av vår historia, ett ögonblick då människa, natur och legend sammanflätades till en enastående början på dammens nya kapitel. Låt oss alltid minnas denna scen som ett bevis på att Ekolsunds trädgårdar är mer än bara land och vatten; de är en plats där historia, myter och verklighet möts och skapar magi.

Generationskorsningen

Omgivningen visar spår efter de sista ägargenerationernas trädplanterande. Familjen Seton med jättelika ädelgranar i sydostlig riktning. Kempeepoken med silvergransbestånd, amerikansk lind och purpurgranar längs med den större s.k. Kempevägen. Nu öppnas anläggningen upp och nyplanteras vilket kan ses i nordlig riktning från korsningen.

Odlas i stor omfattning som ett prydnadsträd för dess attraktiva blommor, mycket begränsat naturligt utbredningasområde i Ö. USA. Namnet härrör från dess gula kärnved, som används i små mängder i intarsia och träsniderier. I Uppsala botaniska trädgård finns ett mycket stort exemplar.

Att sitta under en lind och gunga med långa rep är en njutning både för barn och vuxna. Gungan kom till efter önskan av den romantiska bilden att i en stor klänning få susa bland träden i den spanska himlen. 

Omgivningen bjuder på mycket, lövteatern, spanska himlen, ädellövskogen och närheten till caféet. 

Haha-muren

Ett skratt från förr

Tänk dig att du strosar genom Ekolsunds grönskande landskap, tankarna flyger fritt som fåglarna ovanför. Plötsligt, framför dina fötter, dyker en mur upp ur ingenstans – haha! Nej, det är inte skämtets födelse vi bevittnar, men nästan. Denna listiga konstruktion, som både lurar ögat och håller våra fyrbenta vänner i schack, är vår egen haha-mur. Uppkallad efter ljudet av förvåning (eller är det skratt?) från den som plötsligt upptäcker dess dolda dike, är den en riktig kuriositet här i Ekolsund.

Ett trick i landskapet

Vår haha-mur är inte bara en mur; det är en mästare i kamouflage. Från slottet ser det ut som om parken sträcker sig oändligt ut, utan avbrott, där bytesdjuren graciöst hoppar… oj då, nära men ändå så långt borta, tack vare muren. Och det är just det som är charmen! Från ena sidan en kraftfull barriär, från den andra en osynlig linje som tecknar gränsen mellan människa och natur, utan att störa vyens harmoni.

Nutida glädjeämne

Så nästa gång du promenerar genom vårt älskade Ekolsund och skymtar haha-muren, kom ihåg att le och kanske till och med skratta. För det är inte bara en mur – det är en historia, en överraskning, och en del av det som gör Ekolsund till en plats full av liv, skratt och hemligheter. Och vem vet, kanske den inspirerar till ett eget haha-ögonblick?

Hästkastanjen, från Balkanländerna, är inte släkt med den äkta, ätbara kastanjen men frukten är ytligt liknande. Dess rikliga och anslående blomning har gjort den till det vanligaste utländska lövträdet i vårt land. Virket är löst och obeständigt.

Hiban har ett utomordentligt vackert, fjälllikt barrverk med ovan mörkgrön färg och undertill med silvervita, tydliga teckningar. Kottarna är rundade med stora utskott. Den kommer från Japan och är där högt hållen som parkträd. Skuggtålig men knappt härdig i M. Sverige, på Ekolsund växer de utmärkt.

Hundhuset av Ragnar Östberg

Hundhuset ritat av Ragnar Östberg åt Patric Baron Seton, P.B.S. 1892. Han kunde stoltsera med en egen hundras; Ekolsundssläpp, liksom familjen Schiller som avlade fram Schillerstövaren och familjen Hamiltons Hamiltonstövare. Framför huset finns en rik trädsamling med nikkogran, svartgran, ponderosatall, svarttall, schwerinitall (med jättekottar), bergshemlock och douglas.

Allén tidig höst

Den pampiga fyrradiga allén med sin imponerande längd på 1200 meter. 

Trädens avstånd är 7,2 meter och motsvarar 21 danska fot vilket är ett heligt tal och även ett praktiskt de det möjliggör nyplantering av lindar även om det är mörkt så tar de sig upp till att bli stora träd. 

Flera träd är från 1700-talet och det ser man på att de är tidigare hamlade, noteras kan också att fem olika åldersgrupper kan ses, 2014, omkring 1960, 1880, 1700- och 1600-talet. Och sedan 2022 en nyplantering längs med asfaltsvägen 263. 

Alléerna utgör en viktig del av Ekolsunds slottspark och i dagsläget finns tiotalet alléer med ca 1500 alléträd. Allésystemet är bland de äldsta och största i Europa. Förr gick båda huvudalléerna ner till Hjälstaviken men den norra allén halverades och förenklades när riksvägen drogs genom parken på 1950-talet. Förutom deras stora kulturhistoriska värden har de också stora biologiska värden i form av lavar, insekter och mossor. Alléerna restaurerades genomgripande 2014 och 2022.

Magnoliablomman är urtypen för alla gömfröiga växters blommor. Känd fossilt sedan 20 miljoner år. Arten blommar först efter ca 10-15 års ålder och de flesta på bar kvist, dvs innna löven spricker. Intresset för odling av magnolior är stort och sorterna nästan lika många som äpplen.

Silvergran med skogsbusar

Arboretets jättar, de är planterade omkring år 1880, ca 40 meter höga och håller ca 45m3 ved vilket motsvarar ca 60 avverkningsmogna träd i dagens hårt drivna skogar. Bakom dessa finns andra giganter ur ädelgranssläktet.

Jätteträd som i västra USA kan ha diametrar på 4 m och höjder på 90 m. Den har fjällika, ananasdoftande barr som har små vita teckningar undertill. Kottarna är små och avlånga. Arten är skuggtålig och bestånden kan därför bli mycket täta. Det rötfasta virket används allmänt i hemlandet till paneler och takspån.

Kanalen är ca en halv kilometer lång och grävdes för att hålla vatten till alla fontäner. Vattnet leddes med urgröpta alstockar satta rot mot topp och säkrade med ett slags järnbälte. 2022 installerades en s.k. munk likt originalet fast i plast och därifrån skapas övertrycket till fontänerna. Överskottsvattnet leds då som nu i en unik, stensatt kanal ner till Liliandammen, se 5. På dammvallen finns en del ovanliga träd, t.ex. robinia och amerikansk hästkastanj.

Omkring eken på Canalladans östra gavel ligger de vackra kaskadstenarna i sandsten. Stenarna hittades i slänten upp mot Hundhuset och har lyfts fram och placerats här omkring 2015. De höggs för att se ut som snäckor på 1600-talet för att förverkliga Totts unika 26 vattenkaskad mellan östra parterren och trägården. 

Var skålarna och de blyrör som ledde vattnet till dessa tagit vägen är okänt men kanske ligger även de nergrävda i marken. 

Den japanska katsuran är ett unikt lövträd där bladen skenbart också sitter på äldre skottdelar och inte bara på årsskott. De sitter dock på enbladiga sk kortskott vilket ger trädet ett mycket säreget, lövrikt och grönt intryck. Det är skildkönat.

Vuxna träd blir mycket särpräglade på grund av den vida kronan, de stora bladen och framför allt de mycket iögonenfallande honhängena. Dessa med de många små nötterna omgivna av en grön, rund vinge. Ekolsunds största träd producerade år 2012 för första gången dessa hängen/nötter.

Arten var bara känd fossilt fram till 1942 då den hittades i Kina. Sedan 1948 har den spritts i parker. Det är ett barrfällande träd med skirt, ljusgrönt barrverk som ofta används som djurfoder i Kina. Kotten är avlång och stammen är ofta refflad.

Nyplanterad Ginkgo

Ginkgon, från Kina, är den enda levande arten ur en annars utdöd växtgrupp som varken är barr- eller lövträd. Stammen och tillväxtsystemet liknar barrträdens men förökningen likar ormbunkarnas. Bladen har en säreget kluven form. Separata han- och honträd, frukterna omges av en vidrig stank. Medicinalvärdet är stort och produkterna många.

Köksträdgården med den gamla muren finner vi på kartor från 1600-talet och den har från sitt uppförande liksom idag tjänat samma syfte, söderläge för odling av köksväxter. Mot muren fanns förr växthus och i dessa odlades bland annat vin, orkidéer och persikor.

Sugin är i hemlandet Japan ett mycket viktigt skogsträd med extremt högt virkesvärde, det används i traditionella japanska hem. Det är rakstammigt men i övrigt mycket oregelbundet byggt med oskaftade barr. De här träden planterades omkring 1985.

Redan på kartor från 1725 finns notering om denna vattenkälla som på 1900-talet blev moderniserat till slottets dricksvattenkälla. Betonghuset med en sluttande dörr är pumphuset och den andra bunkern är ett vattenmagasin då vattnet emellanåt inte räckte till i källan. 

Kustgransbeståndet, Abies grandis, är bland Ekolsunds många trädarter den i särklass mest snabbvuxna. De största träden här är ca 80 år gamla och håller omkring 30m3 och har fortfarande vid 40 m höjd meterlånga årsskott. En del av området har avverkats på andra trädslag för att ge plats för en framtida rekordskog av kustgran.

Labyrinten och slotttet

Labyrinten av lärk skapades 2020 och finansierades av de frivilliga entréavgifterna. Den ligger i den s.k. norra boskén där de stora träden stammats upp till en majestätisk pelarskog och underplanterats med enorma mängder lökväxter. Här finns tre grova och knöliga lindar som en rest av en berså.

Lilliandammen och dess självtrycksfontän

Har en självtrycksfontän ingår i Ekolsunds vattensystem och den omges av en blandad trädsamling med bl.a. äkta Ornäsbjörk, grå valnöt, kinesisk syrén, glanshägg, rabarberpoppel, magnolior samt hemlock. Här finns områden med rik vår- och örtflora t.ex. olika sippor, vårlök, vattenväxter och krolllija. Österut ses fältet Peruken och Gåsen med damm som skiljs åt av den höghamlade kandelaberallén där Gustav III höll sitt tornerspel.

Lönnområdet innehåller en stor nyplantering av olika lövträd. bl a lönnar, björkar och avenbokar.

När Stjärnan blev en ö av evig vila

Tänk er en plats så fridfull att till och med tiden tycks stanna, en plats där historiens viskningar blandas med evighetens löfte. Det är här, på Lycksalighetens Ö, som vår nästa berättelse tar sin början. En gång i tiden känd under det mystiska namnet Stjärnan, en ö skapad i skogens hjärta under 1600-talet, där dess södra spets utstrålade långa alléer och siktlinjer som korsade landskapet likt ljusstrålar från en himmelsk kropp.

Sedan år 1967 har denna mark varit vigd, en av de få platser i Sverige där gravar får finnas på privat mark. Låt mig för en stund bli er guide i denna berättelse om beslutsamhet och kärlek som sträcker sig bortom livet självt. Carl Kempe, den man vars vilja var lika orubblig som ekarna på denna ö, kämpade hela vägen till rikets toppar, upp till självaste statsministern Olof Palme, för att skapa denna heliga plats. Hans triumf? Att kunna vila här tillsammans med sin älskade Marianne och deras dotter Veronica, i ett landskap som andas både historia och frid.

Stå nu där, med mobilen i hand, och låt er uppslukas av omgivningens tystnad. Ni befinner er på en plats där varje sten, varje blad, bär på historier om kärlek, förlust och det oändliga hoppet om återförening. Det sägs att Carl Kempe, med sin sista andetag, viskade ett löfte till de kvarlevande – att Lycksalighetens Ö skulle förbli en fristad, inte bara för hans familj, men som en symbol för alla som söker frid.

Och så, kära besökare, när ni vandrar på denna heliga mark, tänk på de spår av liv som korsats här, på kärleken som övervunnit till och med de striktaste byråkratiska hinder. Tänk på Carl Kempe, en man som inte bara säkrade sin familjs eviga viloplats, utan som skapade en legendarisk berättelse om beslutsamhet och evig kärlek.

Låt Lycksalighetens Ö vara en påminnelse om att vi alla, i slutändan, är stjärnor på himlen, strävande efter vår plats i evigheten. Och här, bland ekarnas viskningar och vindens sång, kan vi alla finna ett ögonblick av stillhet, en fläkt av lycksalighetens sanna innebörd.

Den spektakulära blomningen, som också givit trädet dess namn, anses av många vara ett av de vackraste blommande träden i världen. De stora vita högbladen, som omsluter den egentliga blomman, är mycket uppseendeväckande och det ser ut som om trädets grenar är behängda med näsdukar eller duvor.

Naverlönnen är, som vildväxande, i vårt land det sällsyntaste med blott en förekomst nämligen i S. Skåne men i Europa är det sporadiskt förekommande. Som parkträd ses det däremot ganska allmänt och fröplantor kan man hitta både här och där.

Nordamerika på Ekolsund och rökeriet

Nordamerika är en blandskog under uppbyggnad med många äldre jättethujor samt nyplanterade douglasar, avenbokar, hemlock och kaskadgranar. Högre upp i området finns nordamerikanska höghöjdsarter t.ex. contortatall, ponderosatall, engelmannsgran och klippgran. Det grovtimrade huset med nylagt vasstak är ett gammalt rökeri.

Denna art från Mindre Asien är numera mer känd som ”Kungsgran” då den säljs som julgran. Den har kompakt och mörkt barrrverk och är nära släkt med den europeiska silvergranen. I sina hemländer är det ett viktigt skogsträd som kan bli mycket grova.

Norra allén

Här kan ett tränat öga se direkt att något är fel; mittenraden av bohuslind står där vägen/siktlinjen bör ha varit. Anledningen sägs vara att dåvarande vägstyrelsen omkring 1920 talet lovade att renovera allén mot att få dra en fördelaktigare vägdragning än de två vinkelräta kurvorna som tidigare utgjorde passagen av Ekolsunds slott i öster, dessa två med namn allé- och jägarkroken.

Ekolsunds äldsta allérträd

Den två ytterraderna har Ekolsund äldsta lindar, flera av dem originaltröd från 1640. Flertalet av träden bär tydliga spår av hamling och avlastningsbeskars i den stora allérestaureringen 2014.

Norra infarten är ett område ganska rikt på olika träd, t.ex. ormskinnstall, makedonsk tall, sachalingran, altaigran, turkisk gran, sibirisk ädelgran, rödek, vresoxel, koreansk thuja samt den största jättethujan på Ekolsund.

Ornäsbjörken, Sveriges nationalträd, hittades 1767 i Dalarna. Det är en avvikande form av vårtbjörk med djupt flikade blad. Den kan inte förökas med frö utan bara vegetativt. Flertalet ”ornäsbjörkar” i parker har liknande blad men har annat ursprung.

Tulpanträd

Parabolen har likt trädgårdsmuren en sydvänd sida, uppförd med stenar för att samla värme och förhoppningsvis göra så att ömtåliga växter kan klara sig. Här finns därför tulpanträd, magnolia, ginkgo samt äkta kastanj. Öster om parabolen finns en samling tallarter samt en utegrillplats.

Parklinden är en korsning mellan skogslind och bohuslind som använts i park- och trädgårdsanläggningar alltsedan 1600-talet. Trädet är särskilt lämpat för ändamålet genom det raka växtsättet och dess beskärningstålighet. Ekolsunds äldsta lindar finns troligtvis i den norra huvudallén, från början av 1600-talet.

På Ekolsunds slott är det svårt att prata om skogsfolk för vi har ju glädjande mycket skogsfolk hos oss på visningar och undervisning av träd och skog i arboretet men vi har ju även skogsfolket som bor i de små dörrarna i postbacken. 

Folket som bor här är snälla och hjälpsamma, och de visar sin tacksamhet under våren då här tusentals påskliljor, gul- och vitsippor blommar runtomkring träden. 

Kika gärna men var lite försiktig så du inte trampar ner blommorna. 

Postbacken kallas backen mellan slottet och Wärdshuset då Wärdshuset kom att bli Sveriges första postiljonkontor. 

Purpurgranen från V. Nordamerikas kusttrakter, är en av de vackraste ädelgranarna. Den har tätt, mörkgrönt barrverk som på äldre träd ger ett väldigt kompakt intryck. Trädet är en självsådd planta hämtad ca 1980 från arboretum Dravle nära Härnösand.

Ah, mina älskade undersåtar av nutid, låt oss dyka ner i historien om Ravinallén med en nypa humor och en skopa av Sofias spirit. För se, denna plats är inte bara ett vittnesmål om naturens och människans dans genom århundraden, utan också en scen för en av de mest underhållande komedier naturen själv kunde ha iscensatt.

En gång i tiden, när allén var ung och fortfarande i sina tvåradiga barnskor, bestämde sig naturen för att kasta in en tredje rad i spelet, likt en överraskande plot i en välregisserad pjäs. ”Se på mig,” utbrast naturen, ”jag kan också vara en landskapsarkitekt!” Och så, med vatten som sin pensel och jorden som sin duk, målade den en ny rad träd, helt på egen hand. Denna ytterrad mot vattenparken blev ett mästerverk fött ur ren slump, träd som grott från frön i en rak linje så perfekt att även den mest nitiska trädgårdsmästare skulle stå där med öppen mun.

Men, som i alla goda berättelser, kom en twist. Vattnets styrka och tålamod, två egenskaper jag själv högt värderade, började nöta på den södra raden. Träden där, stolta och ädla, började en efter en att ge vika för ravinens omfamning, tills endast fem modiga själar idag står kvar, likt tappra riddare som vägrar att lämna sin post.

Och här, kära besökare, ser vi människans svar på denna naturkomedi. Istället för att stå handfallna inför denna oförutsedda händelse, togs ett beslut som präglades av både visdom och en god portion humor. ”Om naturen kan leka spel, så kan vi också det,” sades det. Så den nya yttre raden planterades, inte som en ersättning, utan som en hyllning till denna lekfulla vändning. En bekräftelse på att även när naturen bestämmer sig för att ändra spelreglerna, kan människan anpassa sig, med ett leende.

Låt oss inte glömma resterna av Carl Kempes lerduvekastare högt uppe i några av dessa träd, en påminnelse om mänsklig nöjesjakt i skuggan av naturens egna skämt. Här tränade han, kanske med ett skratt, att skjuta mot högt flygande duvor, förberedande för fasanjakter som var mer än bara sport – de var spektakel av skicklighet och humor.

Så, medan ni vandrar längs Ravinallén, tänk på denna plats inte bara som ett monument över tidens gång, utan som en scen där naturen och människan fortsätter att spela sina roller med glimten i ögat. En påminnelse om att i livets teater är det anpassningsförmågan och förmågan att skratta åt oväntade vändningar som gör berättelsen värd att minnas.

I Ravinallén döljer sig även en värld fylld av biologisk mångfald, en verklig skattkammare. Här, där skuggorna leker och bäcken sjunger, blomstrar lavar och mossor i ett fuktigt klimat, skapande en lummig oas som lockar både ögat och sinnet.

Men det är inte bara mängden av grönt som fångar uppmärksamheten; det är även hemvisten för den sällsynta lunglaven. Med sina distinkta fruktkroppar, fungerar dessa lavar som ett levande bevis på platsens unika ekologiska värde, en naturjuvel som lyser starkt i denna gröna skattkista.

Så när ni utforskar denna historiska och levande allé, glöm inte att spana efter dessa små underverk. Varje lav, varje mossa, och särskilt varje fruktkropp av lunglaven, berättar en del av Ravinalléns rika och mångfacetterade historia – en påminnelse om att de största skatterna ofta finns i de minsta detaljerna.

Denna nordamerikanska art infördes tidigt till Europa då virket är utomordentligt rötfast, bättre än ek. Det är ett standardvirke till stolpar, bl a i vingårdar. Som den ärtväxt den är blommar den med ljusgula ärtblommor och har typiskt parbladiga blad samt grov skorpbark och vassa taggar. Ofta odlad i S. Sverige

Rödeken, från Ö. Nordamerika har vassflikiga blad och slät bark. Den finns i en mängd svårutredda och närstående arter. Rödeken växer ofta snabbare är vanlig ek varför den tidigare skogsodlades i S. Sverige. Virket visade sig dock inte vara lika rötfast som vanlig ek men duger till möbler.

Mycket vackert och relativt snabbväxande träd. Mörkgröna, flikiga lönnlöv med blånande undersida. Intensivt scharlakansröd höstfärg. Den kommer från Ö Canada och finns, förutom i naturen också på den Kanadensiska flaggan

Nordamerika på Ekolsund och rökeriet

”Bastan” – inte bara en byggnad, utan en tidskapsel till 1600-talet. Här röktes kött, fisk och fågel i de rökfyllda rummen. Och detta, mina vänner, utan en skorsten i sikte!

Kan ni föreställa er? Ett tak av vass och inga skorstenar, men ändå fylld till brädden med delikatesser. Det krävdes mod och skicklighet att sköta ”Bastan”, och det är en berättelse värd att minnas.

År 2019 rödfärgades fasaden och 2006 gav vi taket nytt liv. Trots tidens tand och några oväntade märken från ”hagelsvärmare”, står vår kära rökeri kvar som en viktig del av Ekolsunds slotts kökshistoria.

Tänk de kulinariska traditionerna som har formats här. ”Bastan” är mer än bara en byggnad; det är en berättelse om innovation, mod och ett oändligt äventyr av smaker.

Under den senaste tiden har arboretets träd fått rökeriet att emigrera, numera omger Nordamerika!

Denna smala allé är troligtvis en rest av vad som var menat som en täckt lövgång men förblev obeskuren. 

 Den norra raden består av enbart lind medans den södra en blandning av lönn, Alm och ask. Varav almens almsjuka dödat alla almar och askskottsjukans framfart gjort askarna här till halvdöingar. 

Serbgranen är naturligt inskränkt till en liten areal i Serbien men är vida spridd i arboreta och parker. Barren är platta med vita undersidor och är säreget smalkronig, träden kan kännas igen på långt håll. Härdig i nästan hela Sverige.

Setonkorsningen i arboretet

Setonkorsningen kantas av ett par väldiga douglasar på ca 35 m, ett kvarter med olika cypressväxter, olika oxlar samt österut ett större ek- och bokdominerat område. Omfattande nyplantering av douglas har skett åt nordväst.

En storväxt och skuggtålig art som är ett viktigt skogsträd i Mellaneuropa. Vanlig i Sverige, på Ekolsund växer den i stora bestånd med riklig självsådd. Virket kan användas till sågad vara eller massa. Barren är ljusa undertill och sitter plattat på skotten, knoppen är kådfri, Unga träd är slätbarkiga.

Den japanska solfjäderstallen är, trots namnet, inte släkt med tallen. Den är tvärtom en av de ytterst få växter som är ensam art inom sin familj. Det som ser ut som barr är egentligen plattade skottdelar i kransar. Mycket skuggtålig och skuggivande, victorianska damer kunde därför undgå solbränna i dess skugga.

Höst i arboretet

Spanska himlen framstår som en av de mest förtrollande delarna i parken, där naturen och historien vävs samman i ett rikt tapestry. Denna plats, med sina öppna ytor som varvas med buskage och majestätiska träd, är ett levande museum av botanisk mångfald. Trollhassel, ginkgo, äkta kastanj, och syrener står sida vid sida med vejksel, svarta och äkta valnötter, benved, pappersbjörk, lindar, och kärrek.

Lövteatern: Ett kulturellt arv

Platsen hyser även en lövteater av avenbok, ett levande testament till områdets rika kulturella historia. Denna teater är anlagd på en plats med djupa historiska rötter, där gården Härvesta en gång utgjorde hjärtat i området under 1600-talet. De längor som en gång formade en stor borggård mot trädgårdsmuren är nu ersatta av en naturlig skönhet och stillhet som lövteatern bidrar till.

Från kök till kunglig lyx

På 1700-talet, på just denna plats där lövteatern nu står, fanns köket till gården. Köket var då en separat byggnad, en praktisk lösning på grund av den tidens brandrisk. Det var Gustav III som tog det revolutionerande beslutet att integrera köket i norra slottet, en förändring som inte bara moderniserade slottet utan också visade på en ny syn på komfort och lyx. Denna modernisering gjorde det möjligt att inbjuda den polska kungafamiljen och visa upp den nya lyxen, med uppvärmda gästrum ovanpå köket.

Nutidens vittnesbörd

Idag är det inte längre kungligheter som vandrar genom Spanska himlen, men områdets skönhet och historiska värde lever kvar. Nu klipps gräsmattan av en Husqvarna robotgräsklippare, kanske en påminnelse om det hårda arbete som kökspersonalen en gång stod för. Även om teknologin har förändrats, kvarstår områdets ande och berättelse.

Spanska himlen bjuder inte bara in till en promenad bland träd och blommor, utan även till en resa genom tiden.

Karakteristiskt är främst den säregna flagbarken där stora plattor ramlar av och blottar mer eller mindre ljusa partier så att stammen ser ut att vara camouflagemöstrad. Bladen är mycket lönnlika men frukterna är kulformiga hängen på långa skaft. Detta träd är en ymp från ett tidigare träd på Ulla Winbladh i Stockholm.

Djurgårdsportalen

Stora Djurgården nämns redan på 1600-talet men hjortarna försvinner något århundrade senare, troligtvis därför att man helt enkelt hade ätit upp djuren. Det fordom 140 tunnland stora hägnet är idag omkring 50 tunnland (25 ha) och betas sedan 2017 åter av hjortar allt för att återskapa det pastorala betade parklandskapet med exotiska djur. Portalen till jaktparken är byggd av thuja, douglas och lärk från arboretet.

Vid foten av ”Stora Språnget”, där terrassens storslagna höjd mjukt övergår i vattnets lugna famn, öppnar sig en scen så poetisk att den tycks vara hämtad direkt ur en saga. Det är här, vid denna vackert restaurerade spegeldamm, som Ekolsunds slott finner sin perfekta motbild, reflekterad i vattenytans spegelblanka canvas. Denna damm, skapad för att spegla borggården i sin bredd, blir en levande tavla där himmel och jord, slott och natur, möts i en harmonisk enhet.

Vid dammens mitt, där tranorna står som statyer och vattenkonsten leker med elementen, mynnar självtrycksfontänen upp och sprider sitt livgivande vatten över stenarna. Det är en koreografi av naturens och människans skapelse, där vattnet reser från den stora kanalen, 750 meter bort, för att skapa ett dramatiskt fall och föra med sig både liv och skönhet till denna plats.

Men ”Stora Språnget” är mer än bara en plats för visuell förtrollning. När man står där, vid vattnets kant, och blickar ut över den spegelblanka ytan, är det som om man står inför själva historien. Slottet, detta monument av makt och prakt, reflekteras i vattnet, och i denna reflektion förenas nutid med dåtid, drömmar med verklighet.

De tre monumentala flaggorna i järn, trots att en saknas, berättar en historia om tidens gång, om minnen som bevaras och de som går förlorade. Och ändå, i denna reflektion, i denna stund vid vattnet, finns en känsla av helhet, av att allt som har varit och allt som är, finns samlade här, i detta ögonblick.

Från ”Stora Språnget” öppnar sig vyer över land och vatten, över Mälaren och Hjälstaviken, över slott och landskap. Det är en plats där vyerna sträcker sig vida omkring, där historien och naturen omfamnar varandra, och där varje besökare inbjuds att stanna upp, reflektera, och kanske för en stund, finna sig själv speglad i historiens vatten.

Så när du nästa gång besöker ”Stora Språnget”, glöm inte att ta dig ner till spegeldammen. Där, i det klara vattnet, speglas inte bara slottet, utan också en bit av själen, ett ögonblick av evighet, fångat i vattenytans eviga dans.

Området bestod av buskar och träd i osymmetri och år 2010 grävdes dessa bort och område fick en ram av måbärshäck och i mitten anlades en liten fontän. Fontänen är gammal men ny för Ekolsunds då den köptes in under anläggningsåret.

En trivsam plats för den som önskar njuta av hårlemans arkitektur finns en bänk i väster med vacker vy över slottet.

En plats för mingel och barnens lek.

Denna art utgör en av de ekonomiskt viktigaste i släktet. Arten är ett ljuskrävande pionjärträd som oftast uppträder som överståndare i lövblandskogar i hela östra Amerika. Både frukten, en nästan rund nöt med tjockt och skrovligt skal, och virket är excellenta och eftertraktade.

Sydboken från S Chile är den enda representanten från S Amerika på Ekolsund. Sydbokar finns också på Nya Zeeland och Tasmanien, de är nära släkt med vanlig bok men bladen är mycket mindre och en del arter är vintergröna.

Grillplatsen anlades där det tidigare var ett snår av hägg och druvfläder. Här samlas vi ofta för en fika eller lunch i fält under våra visningar av arboretet. Nyttja gärna om ni betalat entréavgiften men lämna så som ni önskar finna platsen. 

Tulpanträd

Tulpanträdet är släkt med Magnoliorna men har mindre blommor och väldigt udda blad utan bladspets. Det är nätt och jämnt härdigt på Ekolsund och står därför i den så kallade Parabolen, en uppbyggd stenmur vänd mot söder som en solfångare. Blommade här för första gången år 2014.

Turkisk hassel är ett medelstort träd med bred krona. De ätbara nötterna sitter inom ett flikigt sk svepe men de är oftast ganska fåtaliga, hanhängena övervintrar nakna. Exemplaret här är planterat omkring 1960 men det finns också nyplanterade träd på Ekolsund.

Vida spritt och sedan urminnes tid för sina ätliga frukters skull, odlat träd med förmodad naturlig utbredning i S. Europa. Denna excellenta art skogsodlas för timmerproduktion i bl.a. Turkiet, Indien och många andra länder.

Vitoxeln har hela blad som undertill är vitulliga, den finns i många, oklart skilda varianter; vitoxlar. Det finns inom släktet Sorbus en mängd former mellan vitoxel och rönn, som kan ses som ytterligheterna inom släktet. Uppsala Botaniska trädgård har annars en rik samling av dessa för den specialintresserade.

År 1772 stod det klart inför de kommande tornerspelen, som Gustav III initierade. Det fungerade en lång tid som skjutshåll, värdshus och postkontor. Efter långs tids förfall återinvigdes det 2005 och används nu åter som värdshus. Vägen söder om är den gamla rikstolvan, den stora brunnen var för hästarna som hölls i den nu sen länge förfallna korsvirkesladan, stengrunden ses ännu.