Parkvisning

Besök den gamla barockträdgården, på sin tid omfattande ca 24 fontäner, över 10 000 alléträd och många mil slingrande häckbrodyr i den över 35 hektar stora trädgården.

Ekolsund park är en av Europas äldsta parker med lindalléer, träden beställdes på 1640-talet från Holland. Ekolsunds park omfattar idag 14 alléer bestående av över 1400 alléträd huvudsakligen lind men även andra ädellövsträd. Huvudallén är fyrradig i cirka 1 km och fortsätter en kilometer till som enkelradig.

Välkommen att vandra runt i parken på egen hand eller boka en guidning som tar ca 1,5 timme. 
Pris 200 kr/pp minst sex personer.

Parken omfattade ett stort antal fontäner. Vattnet till dessa leddes från de olika dammarna i urholkade alstockar ihopsatta top- mot rotända och säkrade med en metallring. Idag finns två fontäner, svanfontänen väster om slottet och i kanalhuvudet som även kan ses från den södra flygeln. Mera parkhistoria.

Parken är öppen för besökare dagtid, grupper måste aviseras.
Övrig tid endast efter överenskommellse.

Mera om Ekolsunds parkhistoria.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *