Parkvisning

400 års parkhistoria

Besök den gamla barockträdgården, på sin tid omfattande ca 24 fontäner, över 10 000 alléträd och många mil slingrande häckbrodyr i den över 35 hektar stora trädgården.

Ekolsund park är en av Europas äldsta parker med lindalléer, träden beställdes på 1640-talet från Holland. Ekolsunds park omfattar idag 14 alléer bestående av över 1400 alléträd huvudsakligen lind men även andra ädellövsträd. Huvudallén är fyrradig i cirka 1 km och fortsätter en kilometer till som enkelradig.

Parken omfattade ett stort antal fontäner. Vattnet till dessa leddes från de olika dammarna i urholkade alstockar ihopsatta top- mot rotända och säkrade med en metallring. Idag finns två fontäner, svanfontänen väster om slottet och i kanalhuvudet som även kan ses från den södra flygeln. Mera parkhistoria.

Parken är öppen för besökare dagtid, grupper måste aviseras.
Övrig tid endast efter överenskommellse.