Ägarlängder

1307 till nutid

Ägarlängden på Ekolsund

 • Gustav Vasa 1542 – 1560,
 • Johan III 1560,
 • Johan III syster Sofia, hertiginna av Sachsen – Lauenburg, 1560 – 1611, 
 • Hertig Johan av Östergötland, Johan III:s yngste son, gift med sin kusin Maria Elisabet, Gustaf II Adolfs syster, 1611 – 1618,
 • Gustav II Adolf 1619 – 1630,
 • Fältmarskalken och riksrådet Åke Tott, dotterson till Erik XIV och Karin Mänsdotter, 1630-1640
 • Åke Totts son, fältmarskalken och riksrådet, Clas Tott 1640 – 1652
 • Rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie 1652 – 1654
 • Förenämnda Clas Tott 1654 – 1674
 • Clas Totts morbror, presidenten Sten Bielke, 1674 – 1683
 • Kungl. Maj:t och kronan 1683 – 1716
 • hertig Fredrik av Hessen, sedermera konung Fredrik I, 1716 – 1743
 • Riksgrevinnan von Hessenstein (Hedvig Taube} 1743 – 1744
 • Hennes son greve Fredrik Wilhelm von Hessenstein 1744 – -1747
 • Kronprinsen, sedermera konungen Gustav III 1747 – 1785
 • Medlemmar av familjen Seton 1785(86) – 1911
 • Hovjägmästaren Sigfrid Rålamb m.fl. 1911 – 1917
 • Direktören, doktor Carl Kempe 1917 – 1967
 • Carl Kempes döttrar Veronica och Diana Kempe 1967 – 2000
 • Direktör Raija Ohlin 2000 –