Engelska parken

och dess föregångspark

Gustav III
Engelska parken och norra allén