• Historiska Evenemang och Samlingar: Berätta om viktiga historiska evenemang som ägt rum på slottet.
  • Nutida Evenemang och Aktiviteter: Ge exempel på aktuella evenemang och aktiviteter som erbjuds för besökare.
  • Konst och Utställningar: Diskutera eventuella konstverk och utställningar kopplade till slottet.