Wärdshuset

Byggnaden härrör från 1600-talet men byggdes om till wärdshus på beordran av Gustav III på 1770-talet på den gamla grönsakskällargrunden. 1772 stod Ekolsunds Wärdshus färdigt strax nedanför den norra slottsflygeln. Wärdshuset uppfördes på direkt initiativ av Gustav III efter ritningar av den berömde arkitekten och hovintendenten Carl Fredrik Adelcrantz. Enligt ett byggnadsförslag beräknades till bygget åtgå 266 lass gråsten och 36.000 murtegel, totalt en byggkostnad om 14.816 Riksdaler. Ekolsunds wärdshus märkliga historia och arkitektoniska kvaliteter gör att byggnaden sedan 1985 är statligt byggnadsminne!

Belägenheten var och är ännu ypperlig, alldeles intill slottet, jämte den sedan århundraden pulserande landsvägen (Gamla Stockholmsvägen), den viktiga förbindelselänken mellan det inre av norra Mälardalen och huvudstaden.

I gången tid var wärdshus eller gästgiverier viktiga hållplatser när vägfarande tog sig fram med häst och vagn både människor och djur behövde vila och vattnas!

Den första wärdshusvärden titulerades traktör och hette Johan Segerholm. Han och sedan hans efterträdare drev verksamheten fram till 1854. I wärdshusbyggnaden var även det kungliga postkontoret inrättat fram till 1876.

Under lång tid var således Ekolsunds Wärdshus platsen där allting hände ortens nyhetscentral och samlingspunkt par preférènce dit det senaste nådde först! Kungliga kurirer anlände och red iväg i sporrsträck, resande passerade eller stannade över natt i väntan på utvilade hästar för att inte tala om sensationen när Adlersparres trupper marscherade förbi i samband med statskuppen 1809!

Under 1900-talet har wärdshuset vandrat mellan olika ägare för att nu återigen ingå under samma ägarskap som Ekolsunds slott, återbördat till fadershuset så att säga! Idag fungerar Wärdshuset just som wärdshus, med mat, dryck och övernattning för gäster.