Ekolsunds Parkguide

Parklind – Tilia x europaea

Parklinden är en korsning mellan skogslind och bohuslind som använts i park- och trädgårdsanläggningar alltsedan 1600-talet. Trädet är särskilt lämpat för ändamålet genom det raka växtsättet och dess beskärningstålighet. Ekolsunds äldsta lindar finns troligtvis i den norra huvudallén, från början av 1600-talet.

Relaterade platser