Ekolsunds Parkguide

Ornäsbjörk – Betula pendula ’Dalecarlica’ 

Ornäsbjörken, Sveriges nationalträd, hittades 1767 i Dalarna. Det är en avvikande form av vårtbjörk med djupt flikade blad. Den kan inte förökas med frö utan bara vegetativt. Flertalet ”ornäsbjörkar” i parker har liknande blad men har annat ursprung.

Relaterade platser