Raijanska insamlingsstiftelsen

Stiftelsens syfte är att främja bevarandet av historiska byggnader, kulturskatter och tydliggöra svensk historia. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser verkar för historiska byggnaders överlevnad med dess natur, arkitektur, turism, kulturevenemang, och arboretum.