Ekolsunds Parkguide

Serbgran – Picea omorika

Serbgranen är naturligt inskränkt till en liten areal i Serbien men är vida spridd i arboreta och parker. Barren är platta med vita undersidor och är säreget smalkronig, träden kan kännas igen på långt håll. Härdig i nästan hela Sverige.

Relaterade platser