Kreativa möten

i historisk miljö

Sofia-Magdalena som konferensrum
Museumet uppdukat till möte
Ekolsund som mötesplats

Mötesformer