Kreativa möten

i historisk miljö

Sofia-Magdalena som konferensrum
Museumet uppdukat till möte
Ekolsund som mötesplats

Mötesformer

Ramavtalsleverantör

Genom Kammarkollegiet har vi Ramavtal med Statens Inköpscentral