Vi deltar i ett EU-projekt

Vi deltar i ett EU-projekt om digitalisering med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.