Klas Tott var ägare till Ekolsund 1640-1652 samt 1654-1670. Den parkanläggning han lät skapa vid Ekolsund, efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä., var lika imponerande som de franska samtida anläggningarna. Den stod inte sina förebilder efter i fråga om påkostade arrangemang med parterrer, kaskader, vattenkonster och häckförstärkta dubbelalléer. Tack vare Ekolsunds generösa markyta och rika tillgång till vatten med självtryck var det möjligt att åstadkomma vattenkonster enligt fransk förebild, även om de tekniskt och klimatmässigt innebar vissa problem (Lindahl 1996).

Ekolsunds parkanläggning är det tidigaste exemplet på en alltigenom franskinspirerad anläggning i Sverige. Den hör därtill till de bäst bevarade från Sveriges stormaktstid. Dess struktur kom att tjäna som inspirationskälla vid anläggandet av Drottningsholms slottspark.

18036485_sida_1-kopia

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *