Djurgården åter djurgård

Redan i inventariet efter Åke Tott 1651 kan man läsa om att Djurgården direkt norr om slottet hade 52 hjortar och en stuga. Därefter finns djurgården med på kartorna under 1600- och 1700-talet men på 1800-talet ser den ut att ha ersatts med skogsbete och åkermarken brukas som åker. Detta fram till 2017 då djurgården nu, även om lite mindre än i sin ursprungliga storlek, åter betas med både kron- och dovvilt. Detta har gjort med stöd ifrån Europeiska lantbruksfonden.

EU-flagga Europeiska jordbruksfonden