Elcyklar från Ecoride

Vi nyttjar elcyklar i verksamheten för att minimera bilåkande på Ekolsunds slott. Vi har ju ganska långt emellan olika delar i verksamheten och cyklarna underlättar verkligen. En fantastisk leverans av Karlssons i Enköping.