Tack för ditt bidrag!

Den frivilliga entréavgiften till Ekolsunds slottspark och arboretum har iår möjliggjort anläggandet av en labyrint av formklippta lärkar! Labyrinternas historik är mer än 3000 år gammal men vi fokuserar såklart på Gustav III som ritade, men troligtvis aldrig anlade någon labyrint på Ekolsund men såsmåningom på Drottningholm. Mönstret är en kombination av äldre upplägg och Gustav III:s bevarade idéskisser. Placeringen mellan slottet och Wärdshuset har sedan första generalplanen upprepande gånger föreslagits till sport och lek.

Tack, för er uppskattning av Ekolsund!

Vill du bidra, läs mer https://www.ekolsundsslott.se/stiftelse/