Tryffel i slottsparken

Idag hade vi besök av forskare i mykologi (svampar) vid Göteborgs universitet. De driver under ett par års tid ett projekt finansierat av Svenska Artprojektet för inventering och taxonomiska studier av tryfflar i Sverige. Det är inte främst de ätliga tryfflarna utan vi jobbar med den totala artdiversiteten.

Ekolsunds slottspark har fynd rapporterade omkring 1980 och idag gjordes nya fynd både inne i Stora Djurgården, som ingår i Hjälstavikens naturreservat, samt i alléerna och arboretet.

Dagens fynd blev en hel del ganska vanliga arter men även fynd som kräver vidare analys för att artbestämma. Miljön med en 400 årig odling av ädellövskog imponerade på forskarna som med stor förhoppning kommer tillbaka ett blötare år. Självklart välkomnar vi dem och deras duktiga hundar!

Projektet finansieras av Svenska Artprojektet (SLU, Uppsala) (https://www.artdatabanken.se/)

Fynd granskas i lupp