Visning ute i parken och bland träden, 11 maj klocka 13:00 -2024

Att vandra genom parken och vårt arboretum är som att ta en promenad genom tid och rum, där varje träd bär på sin egen unika historia. En visning ute i parken och bland träden på Ekolsunds slott erbjuder just detta – en möjlighet att uppleva och lära sig om en mångfald av trädarter från olika delar av världen, samlade på en och samma plats. Visningen kostar 250 kr/pp och tar ca 2 h, samling på borggården.

Föranmäl krävs, begränsat antal med platser, mail till info@ekolsundsslott.se

Biljetter köps innan visningen i vårt Slottscafé