Kaskadstenarna

Omkring eken på Canalladans östra gavel ligger de vackra kaskadstenarna i sandsten. Stenarna hittades i slänten upp mot Hundhuset och har lyfts fram och placerats här omkring 2015. De höggs för att se ut som snäckor på 1600-talet för att förverkliga Totts unika 26 vattenkaskad mellan östra parterren och trägården.  Var skålarna och de blyrör […]

Norra allén

Norra allén

Här kan ett tränat öga se direkt att något är fel; mittenraden av bohuslind står där vägen/siktlinjen bör ha varit. Anledningen sägs vara att dåvarande vägstyrelsen omkring 1920 talet lovade att renovera allén mot att få dra en fördelaktigare vägdragning än de två vinkelräta kurvorna som tidigare utgjorde passagen av Ekolsunds slott i öster, dessa två med namn allé- och jägarkroken.